Bordro Hizmetleri

Bordro Hizmetleri

Bordro Hizmetleri ;

Bordro Hizmetleri ; Türkiye’deki mevzuata göre, şirketlerin çalışanlarına ödedikleri ücretlerle ilgili bordro düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır. Ücret bordrolarında; brüt ücret, prim, ikramiye, sosyal yardım gibi hak edişlerin ve gelir vergisi, SGK primi, damga vergisi gibi yasal kesintilerin ve çalışana ödenecek net ücretin doğru hesaplanması; işe giriş ve işten çıkış gibi süreçlerin doğru yönetilmesi güvenilir ve etkin bir bordro sistemi tutulmasını gerektirir. Özellikle bazı şirketlerde çalışan profilinin değişkenlik göstermesi ve sirkülâsyonunun yoğun olması bordro hizmetlerinin şirket içinde takibini güçleştirmektedir. Günümüz teknolojisiyle uyumlu bilgi işlem teknik altyapımız sayesinde, müşterilerimize bordro hizmetlerini güvenilir bir portal üzerinden sunmaktayız. DMS Mali Müşavirlik şirketi olarak, sunduğumuz hizmetler, müşterilerimizin çalışanlarının aylık ücret bordrolarının hazırlanması; prim, fazla çalışma, izin, ihbar, kıdem ve benzeri yan ve sosyal haklarının doğru hesaplanması, hesap pusulalarının çalışanlara ulaştırılması ve benzeri konuları kapsamaktadır. Müşterilerimize ve çalışanlarına bu hizmetleri sunarken özellikle gizlilik ilkesini korumanın yanı sıra, şirketlerin ihtiyaçlarına göre talep ettikleri bordro raporlamalarını (muhasebe fişi, analiz, bütçe vb.) da yapmaktayız. Bölümümüz bordro ve personel yönetimi ile ilgili olarak müşterilerine birçok konularda destek sağlamaktadır. DMS Danışmanlık olarak Bordro Hizmetleri kapsamında sizler için aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz;
->Bilgi İşlem Personel Giderlerinde Düşüş
->Yasal Uygulama Değişim Maliyetleri
->Tahakkuk Personel Giderleri
->Teknik Donanım Ve Onarım Personel Giderleri