Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası

zorunlu deprem sigortası ; 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur. DASK yola “Deprem geçecek, hayat devam edecek” sözüyle çıkmış ve deprem sonrasında vatandaşların yaşamının kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmesini amaçlamıştır. Zorunlu Deprem Sigortas ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. İster oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, yaşamın normale dönmesine aracılık eder. Böylelikle DASK “Zorunlu Deprem Sigortası sosyal sorumluluğumuzdur.” sözüyle deprem sigortasını hayata geçilmiştir ve DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’nın her şeyden önce hepimizin sosyal sorumluluğu olduğunun altını çizer.

Zorunlu Deprem Sigortası, 587 sayılı İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan ve evinizi deprem riskine karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.
Zorunlu Deprem Sigortası ile birlikte;
->Depremin
->Deprem sonucu yangının
->Deprem sonucu infilakın
->Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.
Peki Evinizin DASK sigorta primini nasıl hesaplarız? Sigorta primi tutarını 3 faktörler nelerdir? Sigorta primi tutarını 3 faktörler şunlardır:
->Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
->Binanın yapı tarzı,
->Meskenin brüt yüzölçümü.
Evinizin DASK sigorta primini hesaplamak için tıklayınız.