Vergi Danışmanlığı

Vergi Danışmanlığı

Vergi Danışmanlığı;

Ekonomik, siyasal otorite ve kanun koyucu bazen kalıcı bazen de geçici pek çok değişiklik gerçekleştirip ekonomiye ve şirketlerin vergisel durumlarına etki yapan düzenlemeler yapabilmektedir.
Dolayısıyla bu konu artık günümüzde sürekli takip edilmesi gereken ve belki de her gün resmi gazete ile resmi kurum ve kuruluşların internet sayfaları ile duyurularının titiz bir şekilde takibini gerektirip alınan kararların sonuçlarının analizini gerektirmektedir.
Bu sebeple de doğru ve ehil kişilerden danışmanlık ve müşavirlik hizmeti alınması bazen zorunluluk arz etmektedir. Vergi, finans, muhasebe, teşvik mevzuatı söz konusu olduğunda da en doğru adres şüphesiz yeminli mali müşavirlik müessesesidir.
Bu itibarla şirketler YMM’lere başvurup mevcut durumlarını incelettirip bu konuda destek istemelidirler. Vergiden kaçınma olarak isimlendirilen kanuni haklarını kullanabilmelidirler. Böylesine bir başvuru olması durumunda şirketimiz Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SSK, ÖTV ve diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların kanunlar doğrultusunda hazırlanıp ödenmesi konusunda size yardımcı olacağı gibi mevzuatın izin verdiği her türlü haklarınızdan yararlanabileceksiniz. Bunun için DSM Mali Müşavirlik firmamız müşterilerine vergi düzenlemelerindeki son değişiklikleri ve gelişmeleri bildirerek, işletmeleri için çıkarımda bulunmaları hususunda uyarılarda bulunur.
DSM Mali Müşavirlik tarafından sağlanan vergi hizmetleri aşağıdaki gibidir:
->Kurumlar Vergisi Uygunluk
->Şirket Birleşmeleri
->Şirket Devir Ve Bölünmeleri
->KDV İadesi
->Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
->Vergi Planlaması
->Muhasebe Ve Mali Müşavirlik Hizmetleri