Sosyal Güvenlik ve SGK Danışmanlığı

Sosyal Güvenlik ve SGK Danışmanlığı

DMS Danışmanlık olarak Sosyal Güvenlik ve SGK Danışmanlığı kapsamında verdiğimiz hizmetler şunlardır:

  • İş yeri kayıtlarının, Sosyal Güvenlik Denetmeni/Müfettişi tarafından incelenmesinden önce denetime hazır hale getirip, riskleri en aza indiriyoruz.
  • Gerçekleştirilecek müfettiş/denetmen incelemesi sonucu ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde işverene danışmanlık yapıyoruz.
  • Son 10 yıllık yasal defter ve kayıtları mevzuata uygun olarak incelemekte, tespit edilen eksikleri rapor ediyoruz.
  • Personel ve özlük işlemlerine ilişkin hataları ve eksikleri tespit edip; yasal mevzuatın doğru şekilde yorumlanıp uygulanmasını sağlıyoruz.
  • İşçi – işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunuyoruz.
  • İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildiriyoruz ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaları ve tutanakları hazırlıyoruz.
  • İş yerinde iş  ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak aylık/üç aylık periyotlarda denetim yaparak sonuçları iletiyoruz.
  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı iş güvencesi tazminatı vb. tazminat konuları ile yıllık ücretli izin ücretinin hesaplanmasında teknik destek sağlıyoruz.
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku danışmanlığı kapsamında müşterilerimiz ile her ay belirli bir gün ve saatte toplantılar gerçekleştirerek, müşterilerimizin ilgili departman çalışanlarına 3 aylık periyotlarla mevzuat ve uygulama eğitimi düzenliyoruz.
  • İnsan kaynakları, personel ve özlük işleri bölüm yöneticileri ve çalışanları ile birebir görüşmeler sağlıyoruz ve özellikle E-SGK ekranlarının kullanımı konusunda teknik destek ve hizmet veriyoruz.