iş güvenliği danışmanlığı

iş güvenliği danışmanlığı

iş güvenliği danışmanlığı ;

Ülkemiz her alanda olduğu gibi iş güvenlik danışmanlığı alanında da sürekli reformların yapıldığı çok dinamik bir süreç yaşamaktadır. Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı kurumlarının kaldırılarak, Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulması ve mevzuatın tek bir kanunla yeniden düzenlenmesi, işlemleri daha da karmaşık bir hale getirmiştir. Dms Danışmanlık tarafından iş güvenliği danışmanlığı alanında verilen danışmanlık hizmetleri aşağıda yer almaktadır:
• İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerin yazılı olarak en kısa zamanda iletilmesi,• Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkı sağlanması,• Şirket tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerin yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi,• Kıdem, yıllık izin gibi uygulama ve mevzuata uygunluk danışmanlığı,

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda danışmanlık yapılması,

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek işçi işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek.