Kurumsal Finans Danışmanlığı

Kurumsal Finans Danışmanlığı

Kurumsal Finans Danışmanlığı;

Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna paralel olarak olası risklerin tespit edilmesi, bulundukları sektörün ve cari piyasa şartlarının doğru analiz edilmesini gerektirir.
DMS Danışmanlık şirketi olarak, müşterilerimizin karşılaştıkları finansal sorunları, sermaye yapılarını ve stratejilerini anlayarak; onlara etkin, hızlı ve doğru çözümler sunmak temel amacımızdır.
Dünya ölçeğinde yaygın ağımız, kaynaklarımız, tecrübemiz ve profesyonel yaklaşımımızla; müşterilerimize sermaye yapılarını güçlendirme kararlarında, büyüme stratejilerini uygulamalarında, pay değerlerini maksimize etmelerinde, likidite amaçlarını gerçekleştirmelerinde ve performanslarını iyileştirmelerinde katkıda bulunmaktayız.
Şirket Finansmanı hizmetlerimizden bazıları aşağıda yer almaktadır:
->Şirketlerin uzun vadeli stratejik İş Planlarının hazırlanması
->Şirketlerin bütçe çalışmalarına destek verilmesi, aylık veya yıllık bütçenin hazırlanması
->Şirketlerin finansal kaynak ihtiyaçlarında yol haritasının çizilmesi
->Proje detayını da içeren finansal fizibilite çalışmasının hazırlanması
->Finansörlere fizibilite çalışmasının hazırlanması
->Projede yer alan diğer teknik danışmanlar ile koordinasyonun sağlanması
->Hisse senetlerinin halka arzı/tahsisli satışı işlemleri
->Borçlanma aracı ihracı işlemleri (Tahvil, finansman bonosu vb.)